Biyogaz, yenilenebilir enerji üretimi için daha çok kullanılan alternatif kaynaklardan biridir . Çeşitli organik maddelerin oksijen yokluğunda (anaerobik sindirim adı verilen bir süreç) bozulmanın sonucudur, çok sayıda bakteri çalışmasıdır.

Kimyasal bağlarda bulunan enerji salınır ve esas olarak karbon dioksit (CO2) ile birlikte biyogazın ana bileşeni olan metan (CH4) içinde saklanır. Daha küçük oranda bulunan diğer maddeler karbon monoksit, azot, hidrojen, hidrojen sülfürdür.

Biyogaz yüksek kalorifik değere sahiptir ve elektrik ve ısıya dönüştürülebilir . Fermentasyonun  kalıntısı, başlangıç malzemesine kıyasla geliştirilmiş özelliklere sahip, tamamen kokusuz ve yüksek verimli  bir sıvı madde olan digestattır. Bu ürün katı sıvı olarak ayrılıp organik gübreye dönüştürülür.

Biyogazın diğer enerji kaynaklarından önemli avantajları;

  • Enerji bağımsızlığı sağlaması
  • Hava kirliliğini azaltması
  • Sera gazı etkisini azaltması
  • Fosil yakıt olmaması
  • Sürekli hammadde kaynağının bulunması
  • En verimli yenilenebilir enerji kaynağı olmasıdır.