Günümüzde bol ve ucuz enerji özellikle kömür, petrol ve doğalgaz gibi klasik enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu enerjilerin bir müddet sonra tükenebileceği durumu ortaya çıkmaktadır. Dünyada enerji konusu ile ilgilenen kuruluşlar, bütün ülkelerin enerji tasarrufunda bulunmalarını ve bu arada her ülkenin kendi koşullarına göre yeni alternatif enerji kaynakları bulmalarını önermektedir.


Yeni ve önemli enerji kaynaklarından biri de, ‘BİYOGAZ’ olarak dikkati çekmektedir.


Tesis ve üretim teknolojisinin basitliği, enerji potansiyelinin büyüklüğü, uygulama alanlarının genişliği, kullanımının kolaylığı gibi nedenlerle biyogaz üzerinde önemle durulması gereken bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde yılda yaklaşık 20 milyon ton hayvan gübresi tezek olarak yakılmaktadır. Oysa bu gübre biyogaz üretiminde kullanıldıktan sonra yine tarımsal hizmetlerde organik gübre olarak uygulanabilir.