Biyogaz, yenilenebilir enerji üretimi için daha çok kullanılan alternatif kaynaklardan biridir . Çeşitli organik maddelerin oksijen yokluğunda (anaerobik sindirim adı verilen bir süreç) bozulmanın sonucudur, çok sayıda bakteri çalışmasıdır.

Kimyasal bağlarda bulunan enerji salınır ve esas olarak karbon dioksit (CO2) ile birlikte biyogazın ana bileşeni olan metan (CH4) içinde saklanır. Daha küçük oranda bulunan diğer maddeler karbon monoksit, azot, hidrojen, hidrojen sülfürdür.

Biyogaz yüksek kalorifik değere sahiptir ve elektrik ve ısıya dönüştürülebilir . Fermentasyonun  kalıntısı, başlangıç malzemesine kıyasla geliştirilmiş özelliklere sahip, tamamen kokusuz ve yüksek verimli  bir sıvı madde olan digestattır. Bu ürün katı sıvı olarak ayrılıp organik gübreye dönüştürülür.

NEDEN BİYOGAZ?

Günümüzde bol ve ucuz enerji özellikle kömür, petrol ve doğalgaz gibi klasik enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu enerjilerin bir müddet sonra tükenebileceği durumu ortaya çıkmaktadır. Dünyada enerji konusu ile ilgilenen kuruluşlar, bütün ülkelerin enerji tasarrufunda bulunmalarını ve bu arada her ülkenin kendi koşullarına göre yeni alternatif enerji kaynakları bulmalarını önermektedir.

Yeni ve önemli enerji kaynaklarından biri de, ‘BİYOGAZ’ olarak dikkati çekmektedir.

Tesis ve üretim teknolojisinin basitliği, enerji potansiyelinin büyüklüğü, uygulama alanlarının genişliği, kullanımının kolaylığı gibi nedenlerle biyogaz üzerinde önemle durulması gereken bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde yılda yaklaşık 20 milyon ton hayvan gübresi tezek olarak yakılmaktadır. Oysa bu gübre biyogaz üretiminde kullanıldıktan sonra yine tarımsal hizmetlerde organik gübre olarak uygulanabilir.

Biyogazın diğer enerji kaynaklarından önemli avantajları;

01

Enerji bağımsızlığı sağlaması

02

Hava kirliliğini azaltması

03

Sera gazı etkisini azaltması

04

Fosil yakıt olmaması

05

Sürekli hammadde kaynağının bulunması

06

En verimli yenilenebilir enerji kaynağı olması