BİOPAC ENERJİ, biyogaz santralleri için  ilk yatırım esnasında yapılmamış ancak ihtiyaç duyulan bir çok üniteyi biyogaz tesisinize entegre ederek tesisin verimine ve tesisin işletme ömrüne doğrudan etki ederek değerli yatırımcılarımıza hizmet vermektedir.

Bazı ünitelerimiz;

  • Biyolojik gaz temizleme Ünitesi (bio scrubber )
  • İn organik madde temizleme ünitesi (kum ayırma)
  • Hijyenizasyon ünitesi
  • Gaz şartlandırma üniteleri
  • Hammadde Kabul ünitesi
  • Hidroliz reaktörü
  • Anareobik reaktör
  • Açık- kapalı tip lagün

Vb. bir biyogaz tesisinde olması gereken tüm üniteleri ayrı ayrı projelendirerek sisteminize entegre edip  biyogaz tesisinizi daha verimli forma getire biliriz.

Aynı zamanda  biyogaz tesisinde hali hazırda çalışan ve problem çıkaran tüm makine ve ekipmanlarınıza alternatif çözümler ve ekipmanlar geliştirerek problemleriizi ortadan kaldırıyoruz.