GAZ MOTORU NEDİR?

Yakıt ve havanın karışıp, motora giriş miktarının ayarlandığı karbüratör hem sanayi tipi gaz motorunda hem de benzinli motorda olduğu için benzerlerdir. Motor silindirine giren yakıt hava karışımı bujinin kıvılcımı ile yakılır. Buji için gerekli akım ise bir manyeto ve distribütör tarafından sağlanır. Motorlarda kullanılan ilk gaz kömürden elde edilen, 4400 kcal/m3 kalorifik değerinde olan havagazı veya şehir gazıdır. Bugün doğal olarak ilk akla gelen gaz doğal gaz olmasına karşın gaz motorları hayvan dışkılarından, bitkisel atıklardan, sanayi atıklarından, elde edilen Biyogaz, arıtma tesislerinden elde edilen Metan Gazı, gaz motoru yakıtı olarak adlandırılır.

Bir gazın motorda kullanılabilme koşulları aşağıdadır :

-Belli bir kalorifik değerin üzerinde olması

-Vuruntuyu engelleyecek yükseklikte oktanı olması

-Hidrojen Sülfit gibi istenmeyen bileşenlerin tanımlanmış limitleri altında olması