Mikroorganizmalar, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve tek hücreli canlılardır. Bakteriler, mayalar, küfler, algler ve protozoa temel mikroorganizmalardır. Şapkalı mantarlar, yosunlar, likenler de aslında mikroorganizmalardır, ancak bunlarda farklılaşmış hücreler ve/veya birleşmiş hücreler olduğu için normal bitkilere benzer görünümdedirler. Bakteri ve mayalarda bu şekilde birleşmiş veya farklılaşmış hücreler yoktur.

Tek bir hücreden milyonlarcası çoğalarak koloni denilen ve çıplak gözle görülebilen yapılar oluşur. Ekmeğin, yoğurdun üzerindeki küfler, reçelin üzerindeki mayalar, sirkenin üzerinde toplanan sirke anası, vücutta çıkan iltihaplı sivilceler ve çıbanlar aslında koloni denilen yapılardır.

Dünyada 500.000 – 6.000.000 arasında farklı türde mikroorganizma olduğu sanılmaktadır. Bugüne kadar bunların %5 ‘inden daha azı olduğu kabul edilen 3500 bakteri, 90.000 fungi (maya, küf, şapkalı mantar), 100.000 protist (alg ve protozoa) tanımlanabilmiştir.

Mikro Algler

Biyogaz tesisinden çıkan karbondioksit, içeriğinde azot, fosfor, potasyum ve mineral bulunan fermente olmuş sıvı gübre ve ısı mikroalg üretimi için bedava hammadde olmaktadır. Bu nedenle biyogaz tesisi ile entegre edilmiş mikro alg üretim tesisi ekonomik avantajlara sahip olmaktadır.

Biopac Enerji, tam sürdürülebilirlik ve tam yenilenebilir enerji olma adına, sıvı formda atılan ve neredeyse tüm biyogaz tesislerinin en büyük baş belesı atık suları, mikro alg yöntemi ile arıtırken aynı zamanda da çok faydalı bir ürün olan, mikro alg gübresi ya da besini üreterek ek kazanç elde etmenizi sağlıyor.