• Biyogaz teknolojisi, çoğu insan tarafından atık olarak kabul edilen kaynakların kullanılmasına imkan sağlar.
  • Fermante olan organik atıklar, biyogaz reaktöründen alınmasının ardından hijyenizasyon işlemine tabi olunur. Devamında sıvı ve katı formda ayrıştırılarak, her iki formda da değerlendirilmek üzere organik gübre işleme ünitelerine iletilir.
  • Katı formda , yatırımcının ve çevre potansiyel değerlendirmesine göre,
  • Kompost organik gübre, pellet organik gübre, granül organik gübre ve organomineral gübre olarak değerlendirilebilir.
  • Sıvı formda, direkt tarlaya spreyleme ya da gübre yönetim ekipmanları ile tarlaya serilerek kullanılır.
  • Biopac enerji, anaerobik fermantasyon sonrası açığa çıkan ve biyogaz potansiyeli kalmayan katı ve sıvı formda olan hammaddelerin işlenerek, tekrar doğaya dönmesine katkıda bulunuyor.